Studiebeurzen kansarme kinderen en milieu-educatie

Tomohon is een verzameling bergdorpen in de Indonesische provincie Noord-Sulawesi waar 70% van de gezinnen boer is. Veel van deze gezinnen kunnen zich de kosten voor onderwijs voor hun kinderen niet veroorloven. Masarang steunt kinderen uit arme gezinnen die het dichtst bij aangetaste natuurlijke omgeving wonen via studiebeurzen.

De Masarang studiebeurs gaat verder dan het geven van een financiële bijdrage; er wordt een educatief programma geboden waarin ze meer leren over de natuur en het belang van het milieu. Ook wordt gratis Engelse les gegeven en krijgen alle studenten een lidmaatschapskaart van de bibliotheek van Masarang. Door deze opleidingsmogelijkheden kunnen ze werken aan een betere toekomst voor hen zelf en hun omgeving.

Per jaar wordt in twee termijnen, doorgaans in juli en december, het studiegeld direct aan de betreffende school betaald. Iedere student krijgt een beurs voor één jaar en wel in het laatste jaar van de vierjarige studie. Op die manier helpen we veel verschillende gezinnen en weten we dat we alleen studenten helpen die serieus met hun studie bezig zijn. Inschrijving gaat via een inschrijfformulier en een aanbevelingsbrief van de school. De uitreiking van de beurs gaat altijd gepaard met een ceremonie waarbij nieuwe bomen worden aangeplant en de studenten en hun familie een lezing krijgen van een Masarang medewerker (meestal Willie Smits) over het belang van duurzame landbouw, bescherming van de natuur en hun rol daarin.

Meestal betreft het een beurs voor de middelbare school. Wanneer financiering het toelaat stelt Masarang ook studiebeurzen beschikbaar aan universitaire studenten (bachelor en Master niveau) en draagt ze soms bij aan promoties. Studenten die ondersteund worden dienen een ‘groen’ onderwerp te nemen en te beschikken over een goede reputatie en academische resultaten.

studiebeurzen-kansarme-kinderen

Doelen
Masarang geeft studiebeurzen met als doel:

  • Kinderen opleidingskansen te bieden (zonder deze steun zou men als kind al moeten werken)
  • De ontwikkeling van de lokale bevolking, zodat zij kan werken aan een betere toekomst
  • Verspreiding kennis en bewustwording aangaande natuurbehoud en duurzaam handelen
  • Betrokkenheid bij en kennis over Masarang en haar projecten vergroten
Resultaten
Sinds 2001 hebben honderden kinderen hun studie af kunnen maken, waardoor zij kans hebben op een betere toekomst.

Tientallen jongeren hebben een universitaire opleiding kunnen volgen en daarmee hun passie en talenten kunnen ontplooien. Zij kunnen een voortrekkersrol innemen in de lokale bevolking.

Een aantal promotieonderzoeken op het gebied van milieu en natuur zijn ondersteund, wat de studenten waardevolle kennis en ervaring oplevert die ook ten goede komt aan een duurzamere gemeenschap.