Door de vernietigende ontbossing, maar ook door de florerende illegale handel in bedreigde diersoorten worden diverse dieren met uitsterven bedreigd. Het verlies aan biodiversiteit en de daarmee samenhangende aantasting van ecosystemen is een van de grootste milieurampen van deze tijd. Door herbebossing, maar ook door het tegengaan van dierensmokkel, de opvang van bedreigde dieren en biodiversiteitsmonitoring, komt Masarang hiertegen in actie.

Doelen
Middels het redden van bedreigde diersoorten en biodiversiteit wil Masarang:

Resultaten
Via dierenopvangcentrum Tasikoki heeft Masarang meer dan 2000 dieren van 110 verschillende beschermde diersoorten opgevangen, waaronder zwarte makaken, gibbons, orang-oetans, diverse vogelsoorten, phytons en een Javaans luipaard. Deze worden weer in goede conditie gebracht en indien mogelijk, teruggeplaatst in de natuur. Daarnaast is Tasikoki actief betrokken bij het tegengaan van dierensmokkel en bij de inbeslagname van illegaal verhandelde dieren. Ook verzorgt ze voorlichting en educatie voor lokale scholen en bewoners. Per maand komen regelmatig meer dan 100 schoolkinderen met hun klas naar Tasikoki.

Masarang heeft een unieke biodiversiteitsdatabase opgebouwd, waarin onder andere de verspreiding van dieren, planten en bomen wordt vastgelegd. Dit is een krachtig hulpmiddel bij de wederopbouw van aangetaste ecosystemen.

Projecten

redding-bedreigde-diersoorten-xl

Biodiversiteitsmonitoring

screenshots_biodiversity_database
Screenshot biodiversiteitsdatabase

Er worden door Masarang allerlei data verzameld over de verspreiding van dieren, planten en bomen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken op welke hoogtes en bodemtypen bepaalde planten voorkomen. En in welke tijd van het jaar en welk type bos bepaalde dieren leven. Al deze data worden vastgelegd in een biodiversiteit database. Deze data worden onder andere, naast de vaste Masarang staf die zich hiermee bezig houdt, verzameld en verwerkt door universiteitsstudenten, die ook regelmatig in het bosgebied kamperen.

Expedities worden uitgevoerd door diverse groepen uit Noord Sulawesi en een gedeelte van de verzamelde planten en bomen wordt aangeplant in het arboretum op de Masarang berg als levende collectie.

We hebben orchideeën verzameld, allerlei vruchtbomensoorten, houtbomen en hebben alle Nepenthes (vleesetende planten) in kaart gebracht.