Ondersteuning lokale cultuur en bedrijvigheid

Indonesië kent veel lokale culturen. Deze kennen allen eigen tradities, normen en waarden. Dit is van groot belang voor de lokale bevolking. Het zorgt voor sociale samenhang, het geeft de mensen gevoel van eigenwaarde en het versterkt de onderlinge samenwerking.

Masarang ziet dit als essentiële voorwaarden voor effectief natuurbehoud en zet zich daarom in om deze lokale culturen te versterken. Zo ontstaat wederzijds respect, samenwerking en betrokkenheid.

Doelen
Masarang ondersteunt de lokale cultuur en bedrijvigheid met als doel:

 • Bijzondere en duurzame aspecten uit de oorspronkelijke cultuur van de lokale bevolking te versterken
 • Sociale samenhang te bevorderen
 • Duurzame economische activiteiten te bevorderen
 • Bij te dragen aan het gevoel van eigenwaarde van de lokale bevolking
 • Samenwerking te versterken
 • Draagvlak voor de projecten te creëren en deze in te bedden in de lokale gemeenschap
Resultaten
Zowel in Noord-Sulawesi als in Kalimantan doet Masarang veel om de lokale cultuur en bedrijvigheid te ondersteunen:

 • In Wolan, de plek van het oude Tomohon , was vroeger een nederzetting met huizen van hout. Alleen tientallen megalitische graftombes zijn bewaard gebleven. Masarang heeft deze belangrijke plek gekocht om deze graftombes met z’n traditionele rituelen te bewaren voor de lokale bevolking. Dit is ook interessant voor toeristen.
 • In en rond Tomohon wordt het oude gebruik ondersteund dat mensen die trouwen bomen planten die dienen voor het bouwen van een huis voor de kinderen.
 • Lokale dansgroepen in Tomohon worden gesteund die traditionele oogst- en oorlogsdansen uitvoeren. Ook worden sport, muziek en lokale ambachten ondersteund.
 • Masarang heeft meegewerkt aan de bouw van een amfitheater. Dit is de plek waar de lokale bevolking bij elkaar komt voor sociale en culturele evenementen en waar de boeren van de lokale coöperatie overleggen. De plek waar dit theater is gebouwd is een belangrijke historische plaats voor de lokale gemeenschap.
 • Lokale weeshuizen worden geholpen aan traditionele muziekinstrumenten waarmee kinderen uitvoeringen geven en worden biologieleraren gesponsord en apparatuur aan scholen gedoneerd.

Projecten

wolan
Masarang heeft meegewerkt aan de bouw van een amfitheater; De plek waar dit theater is gebouwd is een belangrijke historische plaats voor de lokale gemeenschap.