De rol van de suikerpalm in Masarang projecten

De suikerpalm, een gewas waarin Willie waarschijnlijk ’s werelds grootste expert is, neemt een centrale rol in in Willie’s herbebossingprogramma’s. Deze bijzondere boom kan zowel op lokaal niveau als op wereldschaal een duurzame hulpbron zijn en daarmee een zeer goed alternatief voor de alles vernietigende oliepalm.

Oproep

Er vindt klimaatverandering plaats, waardevolle dieren en planten sterven uit, schoon drinkwater wordt schaars. Wanneer we het regenwoud behouden, kunnen we deze catastrofes keren. Het behoud van het bos is het behoud van onszelf.

U kunt helpen. Steun Masarang om meer gebied te herbebossen volgens zijn revolutionaire proces waarbij er meer opbrengst is voor de natuur, dieren en mensen.


“Steaming Ahead”
Documentaire door de BBC

Palmsuiker: Unieke eigenschappen milieuvriendelijk en lekker

Palmsuiker wordt gemaakt van het sap van de Indonesische Arenga palm. De suiker heeft een licht karamel-achtige smaak en is niet zo zoet als o.a rietsuiker. Niet alleen de smaak van de suiker is uniek, maar ook het milieuvriendelijke productieproces en de waargenomen gezondheidsvoordelen.

Projecten

Productie palmsuiker
Nadat het sap van de suikerpalm handmatig is geoogst, wordt deze in de Masarang suikerfabriek in Noord Sulawesi opgewerkt tot een suiker in kristalvorm. Het opwerken van het suiker vraagt veel energie en vroeger werd hiervoor hout gebruikt. Willie Smits heeft met steun van de Indonesische overheid een suikerfabriek gebouwd, die afvalwarmte van de lokale geothermische elektriciteitscentrale gebruikt in plaats van hout. Overigens kan van het sap niet alleen suiker worden gemaakt, ook kan je er brandstof van maken, dat je ter plaatse bijvoorbeeld in een lokaal fabriekje kan opwerken.

Dit innovatieve project is beoordeeld als een van de 12 beste groene initiatieven in de wereld in de World Challenge 2007 ), en de BBC heeft hierover een korte documentaire gemaakt ‘Steaming Ahead’.

Voordelen van productie palmsuiker
De suiker wordt via een door Willie zelf ontwikkeld procedé gemaakt. De productie kent vele voordelen, waarvan we enkele hieronder op een rij zetten:

People

Het gemengde tropische bos waarin de suikerpalm en ook andere voedselgewassen groeien, levert de lokale bevolking (duurzame) banen op. Het bos levert ook schoon drinkwater, waardoor de locale bevolking geen duur water in supermarkten hoeft aan te schaffen, of ver moet lopen om schoon water te vinden.

De geothermische restenergie van de suikerfabriek wordt niet alleen gebruikt om palmsuiker te produceren, maar het wordt ook gebruikt om andere gewassen te drogen, wat de lokale boeren veel werk scheelt.

Omdat het lokale inkomen van boeren is verhoogd kunnen zij het zich permitteren hun kinderen naar school te sturen. Een deel van de inkomsten wordt gegeven aan projecten in de lokale gemeenschap, zoals het beschermen van bedreigde dieren en het helpen van kansarme kinderen.

Planet

Voor de productie van palmsuiker hoeft geen tropisch regenwoud te worden gekapt, maar moet juist bos worden aangeplant, want de palm groeit het best in gemengd tropisch bos en niet in een monocultuur. Ook kunstmest en pesticiden worden niet gebruikt, waardoor het grondwater niet wordt verontreinigd. De suikerpalm gebruikt bovendien minder water dan andere gewassen, en doordat de boom diep in de grond wortelt, gaat deze ook erosie tegen.

In gebieden waar het tropisch regenwoud inmiddels is gekapt, wordt secundair tropisch bos geplant, waardoor deze gebieden weer verschillende waardevolle functies terugkrijgen en de druk op bestaand tropisch regenwoud vermindert. Daarbij groeit de suikerpalm op -anders ongebruikte- schralere gronden en ook op steile hellingen waar andere veel gebruikte bomen (bijv. de oliepalm) niet kunnen groeien.

Gemengd tropisch bos biedt dieren en planten onderdak, en voorkomt het verlies van biodiversiteit.

Het gebruik van geothermische energie in de suikerfabriek belast het milieu niet en voorkomt de kap van jaarlijks 200.000 bomen, die anders als brandhout worden gebruikt. Bovendien wordt bij de suikerpalm teelt in aangelegd bos per saldo CO2 uit de lucht gehaald.

Profit

De productie van palmsuiker levert op dit moment in Sulawesi 6285 locale boeren betaald werk op.

Palmsuiker wordt geproduceerd zonder toevoeging van additieven of andere chemische substanties in een professionele, schone en gecontroleerde omgeving, waardoor palmsuiker een top kwaliteitsproduct is.

De lokale bevolking deelt in de winsten van de suikerfabriek en zij krijgen een eerlijke prijs (fair-trade). De suikerproductie heeft geresulteerd in een twee tot drievoudige toename van het inkomen van de boeren.

De productie van palmsuiker is milieuvriendelijk, en er worden geen (uitgestelde) kosten doorgeschoven naar volgende generaties.

De voordelen van palmsuiker boven gewone suiker of rietsuiker
Palmsuiker is zeer milieuvriendelijk, de suiker is niet zo zoet als o.a. rietsuiker en heeft een licht karamel-achtige smaak.

Onderzoek suggereert bovendien dat palmsuiker een aantal voordelen heeft ten opzichte van andere suikers, nl.:

  • Palmsuiker bevat een aantal anti-oxidanten, aminozuren en vitaminen die de gezondheid positief beïnvloeden.
  • Mensen die palmsuiker gebruiken hebben minder last van hart en vaatziekten, en hersenbloedingen.
  • Palmsuiker wordt veel langzamer in het bloed opgenomen, waardoor de bloedsuikerspiegel niet ongezond snel stijgt en de energieafgifte veel geleidelijker plaatsvindt. Diabetes komt minder vaak voor bij mensen die palmsuiker gebruiken.
  • Witte suiker leidt makkelijk tot overgewicht en suikerziekte, palmsuiker niet.
  • Palmsuiker wordt vaak als onderdeel van een recept gebruikt tegen hoesten en als astma-medicijn.
Waar kan je palmsuiker in Nederland kopen?
In Nederland is deze suiker te koop bij diverse winkels zoals Ekoplaza’s, de SEM super eko markten, webwinkels zoals de Biologische Toko en een aantal natuurwinkels.

masarang-palmsuiker

Import vindt plaats via Amigos International (voor meer informatie: info@amigos-international.org, tel.: 0317 479 794), Amigos heeft hierover afspraken gemaakt met de suikerfabriek in Indonesië.

Het is belangrijk te vermelden dat Masarang International geen bemoeienis heeft met deze ‘for profit’ activiteiten. Masarang International spendeert hieraan geen donor gelden omdat dit product zichzelf moet bedruipen. Het geld van de donateurs van Masarang (via deze site) gaat uitsluitend naar de milieu- en sociale projecten die ten goede komen aan de locale mensen en de natuur zijnde alleen de projecten die in deze site onder ‘projecten’ zijn genoemd. Dit zijn alle non-profit projecten, die zonder giften niet kunnen overleven.

Palmsuikerrecepten
De aparte smaak van palmsuiker is geschikt om desserts, gebak en dranken te zoeten, wordt gebruikt als een ingrediënt in de Aziatische en Oosterse gerechten en als een smaakmaker voor vlees-en visgerechten. Ook smaakt de suiker prima in koffie, thee, yoghurt, etc.