Herbebossing Masarang berg

Klik op de foto en vergelijk ook hieronder met de situatie in 2002.

Forest situation around Tomohon in 2016 (North Sulawesi), images from Google Earth
Bos situatie rond Tomohon in 2016 (Noord-Sulawesi), beelden van Google Earth
Forest situation around Tomohon in 2002 (North Sulawesi), images from Google Earth
Bos situatie rond Tomohon in 2002 (Noord-Sulawesi), beelden van Google Earth

De Masarang bergkam (ca. 500 ha.), sinds 1900 kaal gekapt, verbrand en geërodeerd, hebben we in 2001 aangekocht en volledig herbebost. Na elkaar zijn verschillende plant- en boomsoorten aangeplant en groeide een divers bos terug. Het bos wordt actief onderhouden en beschermd door de lokale bevolking in samenwerking met Masarang.

Wat heeft deze herbebossing inmiddels opgeleverd:

 1. Ongeveer 1 miljoen bomen zijn geplant.
 2. De herbebossing absorbeert ongeveer 5.000 ton CO2 per jaar.
 3. Een sinds 50 jaren verdwenen riviertje dat in de bergketen ontspringt is na 50 jaar weer continu gaan stromen.
 4. Zeven voormalig opgedroogde waterbronnen rondom de Masarang bergketen geven inmiddels weer water en zijn stabiel. Met name de bronnen van Uluna, Tataaren en Rurukan zijn van groot belang voor het drinkwater van de lokale bevolking.
 5. Overstromingen in het dorp Matani binnen de grenzen van Tomohon, die soms wel 3 keer per jaar voorkwamen, behoren tot het verleden doordat het nieuwe bos de waterregulerende functie van de bosbodem sterk heeft verbeterd.
 6. De duurzame bosbouw en selectieve oogst van enkele bomen leveren hout.
 7. Het bos creëert diverse banen, onder andere in de lokale huizenbouw, duurzame bosbouw, suikerpalm- en vruchtenteelt.
 8. Regenval in het gebied is significant toegenomen en de lokale temperatuur significant verlaagd.
 9. Lager gelegen akkers worden gevoed door bronnen en zo’n 500 hectare rijstvelden produceren door het constante wateraanbod nu 1 oogst meer per jaar wat overeenkomt met een kwart miljoen kilo rijst extra per jaar voor de lokale bevolking.
 10. Flora en fauna zijn weer toegenomen, zo leven er weer uilen, de beroemde Celebes pad en planten die genoemd zijn naar de bergketen zoals Osmoxylon masarangense en Begonia masarangense.
 11. Het nieuwe bosgebied is ook een leergebied voor scholieren. De universiteit van Manado houdt er regelmatig excursies en studenten doen er hun onderzoek.
 12. Beschermen van vogels die de bergkam als trekroute gebruiken. Met name tweemaal per jaar komen er grote hoeveelheden roofvogels voorbij vliegen.

Alle projecten in Herbebossing