Duurzame landbouw en assistentie kleine boeren

Door advies over en coördinatie van de lokale landbouw ondersteunt Masarang inmiddels circa 10.000 boeren in Noord Sulawesi. Het GIS-Mapalus project speelt hierbij een grote rol:

Via een GIS-systeem (Geographical Information System) verzamelen studenten een netwerk van metingen. Zo ontstaat een beeld van topografie, bodemtypes en klimaat dat wordt weergegeven in een driedimensionale satelietkaart. Ook wordt bij de boeren informatie over opbrengsten en problemen van de lokale landbouw verzameld, die ook in de GIS-database wordt opgeslagen. De informatie uit het GIS-systeem in combinatie met wetenschappelijke inzichten maakt het mogelijk om een optimale bebouwing te bepalen: welke soorten, wanneer en waar.

Het 2e gedeelte van het project betreft de Mapalus, wat staat voor ‘samen doen’. Van oudsher bebouwen boeren het land in de streek de Minahasa samen. Deze werkwijze zorgt voor gedeelde verantwoordelijkheid, saamhorigheid en een hogere productie. Het GIS-Mapalus project sluit aan op deze lokale waarden.

Boeren kunnen lid worden van dit project, waarin Masarang de aanplant coördineert. Aan de hand van de GIS-database wordt bepaald welke boer welk gewas gaat verbouwen. Door de productie goed en met alle boeren samen te coördineren, ontstaat een divers aanbod aan producten, kan de productie verhoogd worden en hoeven minder pesticiden en kunstmest gebruikt te worden.

Saamhorigheid en samenwerking onder de boeren wordt versterkt en het leidt tot duurzamere landbouw en bodemverbetering.