Biochar (een soort houtskool)

biochar530

Masarang heeft een Biochar programma, dat zowel op Noord Sulawesi, als op West Kalimantan loopt. Biochar is een soort houtskool, dat kan worden gemaakt door allerlei soorten organisch materiaal te verhitten onder zuurstofloze omstandigheden tot voorbij 350°C. Het organisch materiaal kan hout zijn, maar ook plantenresten, GFT-afval en mest enz. Biochar werd “herontdekt” middels de speciale donkere amazone gronden die Terra Preta genoemd worden. Deze donkere gronden die hun vruchtbaarheid niet verloren, zelfs zonder extra mestinbreng, bleken veel biochar te bevatten. Dit waren de plekken waar in het verleden indianen geleefd hadden.

Filmmateriaal
In onderstaande film wordt meer informatie over gegeven over de grootschalige toepassing van Biochar. Maar ook op kleinere schaal werkt Biochar en geeft het boeren een alternatief om niet ieder jaar land te hoeven verbranden.
Bekijk de film over oa Biochar van Raymond Hartman en Daniel Nijenhuis (in Engels).

Meer info over Biochar

De voordelen van Biochar, wat doet Biochar

Biochar verhoogt in de tropen de gewasopbrengst tot soms wel 75%, vooral in nutriëntarme en zure gronden. O.a. de bodemstructuur wordt verbeterd, waardoor zowel de bodem beter “ademt” als dat er meer water wordt vastgehouden, en ook lijken bodemschimmels en bacteriën er baat bij te hebben, en daardoor bij te dragen aan hogere gewasopbrengsten. Ook verhoogt de toepassing van biochar de zuurgraad van de grond (en brengt de pH omhoog) wat voor de tropische gronden leidt tot een hogere beschikbaarheid van nutriënten. Een andere belangrijke toegevoegde waarde van Biochar is dat het koolstof voor lange tijd in de bodem kan vastleggen, waardoor Biochar aanvullend kan worden gebruikt als middel tegen klimaatverandering.

Extra voordelen voor de boeren

Extra voordelen voor de boeren

Voor de boeren heeft het gebruik van biochar nog een aantal andere belangrijke voordelen. In de plaats land ieder jaar land te verbranden volgens de ‘slash and burn’ methode en grote hoeveelheden CO2 uit te stoten, kan het jaar er na direct worden begonnen met zaaien. Dit scheelt tijd, en daarnaast is het niet nodig om kunstmest te gebruiken wat de boeren uitgaven scheelt. Dus lagere uitgaven, hogere opbrengsten, minder landgebruik, en een middel tegen klimaatverandering, een win-win situatie voor iedereen!

Project West Kalimantan

Project West Kalimantan

Dankzij het winnen van een prijsvraag van de Stichting Fietsenscoort hebben wij een voorbeeld tuin kunnen aanleggen waarin met compost verrijkte biochar is toegepast (zie foto beneden).

Het project laat de lokale bevolking zien dat we rijst en verschillende soorten groenten, fruit, en andere nuttige planten en bomen kunnen verbouwen, zonder daarvoor eerst het land te verbranden (‘slash and burn’ landbouw). De boeren kunnen de positieve effecten met hun eigen ogen zien. De rijst proeftuin waar de rijst is geplant en de grond bewerkt met compost en biochar trekt veel bekijks. Er is geen duidelijk verschil in hoe snel de rijst groeit t.o.v. de rijst die is geplant volgens de traditionele ‘slash and burn’ methode, maar dat is al een heel goed resultaat, omdat de rijst normaal gesproken alleen goed groeit als het land eerst verbrand is geweest.

Dit is een eye opener voor vele boeren. Het voordeel van de biochar zal het volgende seizoen nog beter zichtbaar worden, als er op hetzelfde stuk weer rijst kan worden geplant, zonder dat er compost, biochar of (kunst)mest toegevoegd hoeft te worden. Willie Smits heeft al diverse testen gedaan met biochar in Oost Kalimantan met spectaculaire resultaten.

Proeftuin rijst
Proeftuin rijst
Biochar Adam Retort

Biochar Adam Retort

Ook hebben we samen met een groep vooruitstrevende boeren een zogenaamde “Biochar Adam Retort” (een voorbeeld van de werking van zo’n retort is hier te vinden, ) gefinancierd en gebouwd. De unit kan zo’n 400 kg biochar per week produceren (genoeg voor het bemesten van ongeveer 0,5 hectare). Daarnaast zetten we compost bakken neer op de locaties van de boeren. De biochar, gemixt met de compost, wordt gebruikt op twee proeflocaties, die strategisch zijn uitgekozen, omdat boeren vanuit de wijde omgeving hier langskomen en de resultaten zien.

De eerste in het dorp Upit Upit ligt vlakbij een kruising van twee doorgaande wegen, waar dagelijks veel verkeer langskomt, en de tweede in het dorp Tembak ligt in een dorp waar we al langer samenwerken met de lokale mensen om het bos van de nabij gelegen bergen en omstreken te beschermen, ten behoeve van mens en dier. Ook wordt in de Tengkawang fabriek in Tembak Biochar gemaakt.

Biochar Adam Retort
Biochar Adam Retort
Samenwerking met de Universiteit in Sintang, West Kalimantan

Samenwerking met de Universiteit in Sintang, West Kalimantan

De biochar heeft ook de interesse gewekt van de lokale universiteit in Sintang, waar de studenten de voordelen van biochar in combinatie met compost in meer detail onderzoeken in proeftuinen en kweektuinen rond de universiteit. We hopen dat de nieuwe generatie deze nieuwe manier van landbouw zal adopteren als duurzaam alternatief voor de traditionele ‘slash en burn’ landbouw! Meer informatie over samenwerking met de universiteit vind u hier.
piet-teaches

Project Noord Sulawesi

Project Noord Sulawesi

Op Noord Sulawesi verzorgt Masarang vanaf 2017 trainingen over het gebruik van biochar aan studenten van de ITM Universiteit. het doel hiervan is om biochar te gebruiken om de productie van suikerpalm zaailingen te verbeteren, en te gebruiken voor een herbebossingsproject op een nieuwe locatie in Pinaras.

De ITM studenten die de training meemaken zijn voornamelijk studenten van het Masarang scholarship programma. Zij leren hoe je zelf een kleine biochar eenheid kan maken van oude olievaten, zodat ze biochar kunnen produceren voor gebruik op de universiteit en om hun kennis door te geven aan hun medestudenten.

Voor de productie van biochar wordt alleen houtafval gebruikt dat wordt verzameld uit de tuin en uit het bos. Het hout wordt eerst gedroogd en vervolgens in kleine stukjes gesneden. Het hout wordt vervolgens geladen in een gesloten metalen houder met gaten in de deksel die omgekeerd binnen het grotere olievat wordt geplaatst. De ruimte tussen de twee trommels is gevuld met brandhout en dit materiaal wordt aangestoken. Het hout binnen de kleine trommel wordt aldus verhit door het omringende vuur totdat houtgas eruit verdampt en onder via de gaten samen met het rondom brandende hout nog meer hitter veroorzaakt waardoor biochar ontstaat.