Willie Smits

Dr. Willie Smits (1957) is een bosbouwkundig ingenieur, microbioloog, natuurbeschermer, dierenactivist en sociaal ondernemer. Hij woont in Tomohon (Noord-Sulawesi) en heeft de Indonesische nationaliteit. Al meer dan dertig jaar werkt Smits aan het behoud van bedreigde primaatsoorten zoals de Orang Oetan. Gedurende deze tijd heeft hij zijn werkzaamheden verbreed naar andere gebieden, waaronder duurzame landbouw, herbebossing en bosbescherming.

Maar Smits is ook betrokken bij een aantal andere organisaties die zich met milieubescherming bezig houden. Vanaf 1985 werkte Smits op de Wanariset Research Station in het tropisch regenwoud in de buurt van Balikpapan in de Indonesische provincie Oost-Kalimantan. In de vroege jaren ’90 was hij teamleider van het Tropenbos Kalimantan Project, een internationaal samenwerkingsverband tussen het Indonesische ministerie van bosbouw en de Tropenbos Foundation. In 1991 richtte Smits de Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) op, ’s werelds grootste organisatie voor de bescherming van de bedreigde orang-oetans die in Borneo leven. Hij is naast zijn werk voor de orang-oetans op Wanariset (later beter bekend onder de naam Sambodja Lestari), de voorzitter van de Gibbon Stichting adviseur voor het Indonesische Orangutan Survival Program.

Smits is de oprichter en voorzitter van de Masarang Stichting in Indonesië die samen met de lokale bevolking de natuur beschermt en herstelt. Bij Masarang International is Willie ere bestuurslid en “founding father”. Onnodig te zeggen dat alle inspanningen van Masarang International bedoeld zijn om Willie en zijn baanbrekende werk op het gebied van herbebossing en duurzaamheid te ondersteunen.

In zijn bosbouwwerk heeft Willie ervaren hoe de de houtkap en palmolieplantages het regenwoud vernietigen. Regenwoud dat onmisbaar is voor het overleven van talloze waardevolle planten en dieren en van groot belang voor (menselijk) leven. Dat heeft hem gemotiveerd te vechten voor het regenwoud en te werken aan oplossingen die het bos uitbreiden en die de mens ten goede komen.

Smits behaalde zijn doctoraat in de tropische bosbouw en bodemkunde aan de Landbouw Universiteit van Wageningen (Nederland). Hij werd een senior adviseur van het Ministerie van bossen in Indonesië en deed de studie voor zijn proefschrift en daaropvolgende onderzoek in Balikpapan, Oost-Kalimantan. Smits is geridderd in Nederland en werd in 2010 verkozen tot de Ashoka Fellowship, een internationale organisatie van vooraanstaande sociale ondernemers. Daarnaast heeft Smits nog 8 onderscheidingen voor zijn werk gekregen, zo was hij o.a. de eerste Indonesiër van buitenlandse komaf die ”Hero for the development of Indonesia” werd, een prijs die door de president in 1994 aan hem werd uitgereikt.

De afgelopen jaren werkt Willie aan een project dat de wereld kan veranderen. Op Oost-Kalimantan als werkt Willie als Chief Science Officer voor Arsari Enviro Industri aan de herbebossing van meer dan 500000 hectare gedegradeerd bos. Om u enigzins een indruk te geven van de omvang van dit project, dit is circa 2x zoveel als het nederlandse bosareaal.

Willie heeft al bewezen dat het herstellen van een regenwoud mogelijk is, zelfs onder de slechtste omstandigheden. In Sambodja Lestari transformeerde Willie in ongeveer 8 jaar een gebied van 2000 hectare olifanten graswoestijn in een bloeiend tropisch bos!

In een filmpje recentelijk (2015) gemaakt voor de KAS BANK zet Willie zijn visie op de wereld en zijn werk nog eens uiteen.

Willie Smits Custodian Kas
Willie Smits, Schatbewaarder van de Natuur
Willie als CSO voor Arsari, De wereld veranderend.

Willie herstelt een regenwoud in Sambodja Lestari.

Meer film materiaal

Willie heeft talloze uitvindingen ontwikkeld voor het maken van duurzame producten uit het tropisch regenwoud:

Hoe kan jij Willie helpen?
  • Vrijwilliger bij Tasikoki! Voor mensen in Nederland klik op deze link.
  • Voor mensen in Nederland die sponsor willen worden klik op deze link
  • Hoewel het goed bedoeld is dat mensen ons tweedehands goederen sturen, helpt het Willie niet echt, omdat de procedures om goederen te importeren langdradig en duur zijn voor onze organisaties, wat uiteindelijk betekent dat het ons vaak meer kost dan dat de goederen waard zijn.

Projects