Gebalanceerde geïntegreerde aanpak

Masarang behandelt een milieuprobleem niet als op zichzelfstaand, maar zorgt voor een geïntegreerde aanpak. De activiteiten van de stichting verbinden op unieke wijze de mogelijkheden van de natuur, het potentieel van de lokale mensen, plaatselijke tradities en gebruiken, technologie en wetenschap. De natuur moet worden beschermd, maar deze bescherming moet tegelijkertijd geld opleveren en ondersteund worden door de lokale gemeenschap.

Innovatieve oplossingen

Masarang implementeert slimme en vernieuwende oplossingen die aantoonbaar werken. Masarang pakt problemen bij de wortel aan en werkt aan duurzame oplossingen, die ook op lange termijn werken. De organisatie heeft in de jaren dat zij actief is, bewezen dat haar aanpak werkt en aansprekende resultaten geboekt. Meer informatie vind u onder onze wat doen we pagina’s waar resultaten worden beschreven.

Geworteld in lokale samenleving

Natuurbescherming is alleen duurzaam, wanneer de lokale bevolking ervan profiteert en deze steunt. De organisatie van Masarang is diep geworteld in de lokale samenleving en wordt grotendeels gedragen door lokale mensen, die daardoor op duurzame wijze zelfvoorzienend worden en actief de natuur en het milieu beschermen.

life-in-harmony