PRIVACYVERKLARING
Masarang International vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Masarang International
Masarang International heeft haar statutaire zetel in Amsterdam en is geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50160362. Het RSIN nummer ( fiscaal nummer) van Stichting Masarang International is: 822584773.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 december 2018.


Contact
Contact kan worden gezocht via  info@masarang.nl.

Verwerken van persoonsgegevens
Masarang International verwerkt persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het innen van donaties, het versturen van de nieuwsbrief en het delen van informatie. Deze gegevens worden door uzelf aangeleverd en door ons gebruikt om u van dienst te kunnen zijn. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Doel persoonsgegevens
Masarang International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Via e-mail contact te zoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bewaartermijnen
Masarang International bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Beschermen van persoonsgegevens
Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is om diensten voor Masarang International te kunnen uitvoeren of te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Alle aan hen toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. /div>


Cookies
Masarang International maakt gebruik van cookies op de website. Dit is noodzakelijk voor de technische werking van onze website en het optimaliseren van gebruikersgemak. Afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle opgeslagen informatie via ‘instellingen’ verwijderd worden van uw browser.

Betalingsverwerking via Mollie
Het doen van online donaties via de website is mogelijk doordat we gebruik maken van de diensten van Mollie. Mollie verwerkt de verkregen persoonsgegevens op basis van eigen verantwoordelijkheid. Zij wordt daarom niet beschouwd als verwerker, maar als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie punt 9 van hun Privacyverklaring. Klik hier om deze te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedere persoon waarvan Masarang International persoonsgegevens heeft verwerkt, heeft het recht tot inzage van en rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens. Ook heeft de persoon het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, wilt u inzage in uw persoonsgegevens of deze verwijderd hebben uit ons systeem, dan kunt u contact opnemen via e-mail: info@masarang.nl.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen wij passende technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo heeft Masarang International een versleutelde website. Hierdoor is het voor derden niet te achterhalen welke gegevens online verstuurd worden. De door ons verkregen persoonsgegevens worden bewaard en opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving.