Missie van Masarang

Natuurbescherming in Indonesië door samenwerking met en versterking van de lokale bevolking.

missie-doelen

Doelen van Masarang

a) Behoud van de unieke biodiversiteit van Indonesië
Indonesië is één van de twee landen met de grootste biodiversiteit ter wereld: ruim 28.000 soorten bomen en planten en 300.000 diersoorten, waaronder de orang-oetan en de tijger. Het behoud van deze biodiversiteit is van levensbelang: het is essentieel voor het menselijk welzijn, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Masarang wil bedreigde plant- en diersoorten behoeden voor uitsterven.
b) Behoud en herstel van de regenwouden van Indonesië
In 2007 was nog ongeveer 60% van de totale oppervlakte van Indonesië begroeid met tropisch regenwoud. Helaas heeft het land te maken met razendsnelle ontbossing. Er bestaan schattingen dat 1-2 miljoen hectare per jaar verloren gaat door oa houtkap. Vernietiging van ecosystemen, watertekorten, overstromingen en klimaatverandering zijn hiervan het gevolg. Mensen en dieren verliezen hun leefgebied. Masarang wil bestaand regenwoud beschermen en herbebossen op plaatsen waar het regenwoud verdwenen is. Daarbij stuurt de stichting aan op beter gebruik van het ecologisch en economisch potentieel van het regenwoud.
c) Betere ontwikkelingsmogelijkheden voor de lokale bevolking
Indonesië heeft te maken met armoede en onderontwikkeling. De werkloosheid is groot en veel mensen kunnen wegens de armoede geen onderwijs betalen. Deze onderontwikkeling en het onduurzaam handelen van mensen hebben een grote negatieve invloed op de natuur. Masarang wil dat veranderen door samen te werken met de lokale bevolking en deze te versterken. Het creëren van werkgelegenheid, het toegankelijk maken van onderwijs en het ondersteunen van de lokale cultuur spelen hierbij een grote rol.
d) Gebruik van duurzame landbouw- en productiemethoden door de lokale bevolking
Een groot deel van de bevolking in Indonesië is voor haar levensonderhoud afhankelijk van de natuur, waaronder de bossen en oceanen. Deze ecosystemen staan onder druk. Ze worden niet duurzaam gebruikt. Masarang wil landbouw- en productiemethoden implementeren die niet vervuilen, die de natuur versterken en die een betere opbrengst aan de lokale bevolking geven. Daarnaast wil de stichting natuur- en milieueducatie geven om bewustwording te creëren en de lokale mensen echt te betrekken bij duurzame ontwikkelingen.