Onna Senduk

(Masarang Indonesië)

Sinds 2008 ben ik Onna_Sendukbegonnen te werken voor Masarang. Dit is sinds mijn terugkeer naar het dorp Tara-Tara waar ik geboren ben. Ik ben de CFO (Chief Financial Officer) van Masarang, maar aangezien Willie veel onderweg is, ben ik vaak belast met het verzorgen van het dagelijks bestuur van de Stichting Masarang Indonesië.
Ik kwam voor het eerst in aanraking met Masarang toen ik hoorde dat er een palmsuikerfabriek was ten behoeve van de lokale boeren. Toen ik daar achter kwam, was ik er echt trots op dat er een aantal mensen waren die zorgden voor onze kleine lokale boeren. De initiatiefnemer van dit alles was dr. Willie Smits. Dus nadat ik voor de eerste keer de palmsuikerfabriek had bezocht, stond ik te popelen om meer te leren over Masarang en mee te doen aan dit initiatief. En nadat ik bij de stichting Masarang aan de slag was gegaan, begon ik te zien waar zij al lange tijd mee bezig zijn:

  • De Masarang bergketen die verstoken was van de vegetatie, is opnieuw herbebost. Hierdoor ontwikkelde zich weer riviertje wat 50 jaar geleden was opgedroogd. Er kunnen weer dieren wonen en de mensen eromheen kunnen van levensonderhoud worden voorzien door dit bos.
  • Masarang heeft activiteiten zoals kwekerijen met suikerpalmen en andere soorten bomen. Deze worden door Masarang op vele andere locaties in Indonesië geplant.
  • Verder zijnook de educatieve en de culturele programma’s van de stichting indrukwekkend. Er is een openbare bibliotheek die voor iedereen gratis is, een amfitheater waar we onze lokale cultuur kunnen behouden, de publicatie van belangrijke boeken en vele andere sociale activiteiten.
  • Masarang heeft ook een programma om aan zoveel mogelijk arme studenten van de lagere en middelbare school een beurs te geven. Deze kunnen doorlopen tot aan academische studies.
  • En dan niet te vergeten het dierenopvangcentrum Tasikoki en nog vele andere activiteiten.

Het is mijn hoop dat meer mensen zullen komen tot het belang van het behoud van onze bossen, voor het welzijn van de lokale bevolking, de flora en de fauna. Ik ben Masarang erg dankbaar. Doe het beste voor degenen die we liefhebben!

Sonny Ering

(Masarang Indonesië)

Ik werk sinds 2005sonny voor Masarang. Ik ben het hoofd van de rangers die onze herbebossing en natuurbeschermingsprojecten bewaken en het vice-hoofd voor de instandhouding van de projecten. Dus ik patrouilleer heel veel in de bergen om het werk in het bos van mijn personeel te controleren. Ik help ook bij de verzorging van suikerpalm zaden die net zijn ontkiemd in onze kwekerijen en help Harry Kaunang bij het beheer van de kwekerijen. Verder help ik in West Kalimantan om de suikerpalm zaailingen aan onze Dayak vrienden te brengen en leer ik hen over onze toepassingen van de suikerpalm. En ik doe mee aan allerlei activiteiten van Masarang. We helpen elkaar!

Ik ben geboren op 28 mei 1973 in Pinaras, één van de dorpen die onderdeel uitmaakt van de stad Tomohon. Ik begon als een ranger voor het Pulisan herbebossing gebied. In het begin begreep ik niet waarom Masarang al dat land daar kocht. Maar na enkele jaren werken voor Masarang werd ik me bewust waarom we die bomen en de suikerpalmen planten. Niet alleen onze mensen zullen profiteren, maar ook de flora en fauna van ons land. Als medewerker van Masarang doe ik mijn uiterste best om een succes te maken van onze programma’s en de aan mij gegeven verantwoordelijkheid zal ik bewaken met alles wat ik heb! Ik streef ernaar om nog beter te worden, en mijn werk als boswachter zo goed mogelijk te doen.

Jimmy Mantow

(Masarang Indonesië)

Ik ben geboren in TomoJimmy_Mantowhon in 1969 in Matani, het dorp waar het kantoor van onze Masarang Stichting is gevestigd. Ik werk sinds maart 2006 voor Masarang. Ik ben begonnen met te werken voor de coöperatie van de suikerpalm boeren en zorgde voor de registratie van de personeelsgegevens van meer dan 6000 tappers. Voor Masarang heb ik reeds diverse werkzaamheden gedaan, ik maakte onderdeel uit van het onderzoeksteam van de suikerpalmen samen met dr. Willie Smits, Dr Julius Pontoh en Nico Tatontos. Tevens heb ik gewerkt in de boomkwekerijen en ik heb zelfs enige tijd het beveiligingspersoneel van het dierenopvangcentrumTasikoki geholpen. Nu werk ik met Joppie Watulangkow om de suikerpalm te laten ontkiemen.

Ik voel me tot Masarang aangetrokken, omdat ik graag wil zorgen voor onze wereld en te voorkomen dat dieren en plantensoorten met uitsterven worden bedreigd. Ik geloof dat suikerpalmen een goed alternatief zijn. Zij helpen de bodem te beschermen tegen aardverschuivingen en voorkomen erosie en zorgen voor het behoud van het grondwater. Suikerpalmen zullen ook in de toekomst een goed alternatief zijn om onze olie te vervangen. Daarom voel ik me als werknemer van de Masarang Stichting verantwoordelijk te blijven werken aan de suikerpalm als troef voor de toekomst van onze planeet.

Youdi Windah

(Masarang Indonesië)

Ik werk siYoudi_Windahnds 2002 voor Masarang. Ik ben in 1963 geboren in Tomohon. Het is mijn hoop dat wij allemaal kunnen samenwerken onder de paraplu van de stichting Masarang, zodat wij tezamen de visie en missie van onze stichting kunnen ondersteunen.

Waarom ik graag werk voor Masarang? Sta mij toe om u mijn gedicht voor te dragen met de titel “Leven op de Masarang”.

Live on Masarang
From the bottom of my heart
What I hope to achieve
The road I travel and explore
Full of curves and bends
As far as my eyes can see
In the distance at the base of the sky
I see the green of leaves
And hear the warm sounds of animals
That split the loneliness of the green jungle
Bringing freshness to my heart
Full of beauty and peace
In one hope
That you may live on my Masarang!

Pingkan Supit

(Masarang Indonesië)

Ik werk Profiel Pingkanals medewerker samen met William Smits (de zoon van Willie, red.) in de bibliotheek en ik beheer de boeken in de databank. Ik help ook met educatieve en culturele activiteiten en ben verantwoordelijk voor het herstellen van de antieke en cultureel zeer waardevolle boeken die de bibliotheek ontvangt.

Gedurende de tijd dat ik nu werk voor Masarang heb ik heel veel geleerd en veel bijzondere ervaringen opgedaan. Ik heb meegedaan met een groot aantal verschillende activiteiten van de Masarang Stichting. Ik plantte bomen, heb geholpen met het fellowship programma voor arme studenten, etc.

De reden dat ik werk voor Masarang is vanwege de visie en de missie! Ik hoop echt dat de Masarang Stichting vooruitgang kan blijven boeken voor de duurzaamheid van ons milieu en de cultuur van vele toekomstige generaties. Een van mijn vele mooie ervaringen is dat we in het bos op de Masarang berg, een groep makaken hielpen vrijlaten in het bos.

Stichting Masarang is in 2001 in Indonesië opgericht door Willie Smits. De organisatie is sterk geworteld in de lokale gemeenschap en telt momenteel circa 50 lokale medewerkers. Een aantal lokale medewerkers stelt zich voor op de website.masarang-indonesia

Masarang heeft de nodige ervaring; de meeste projecten lopen reeds meerdere jaren. Voor de goede behaalde resultaten hebben Masarang en haar medewerkers een aantal onderscheidingen ontvangen. Zo won de stichting de Padma Award 2009 van het Indonesische Ministerie van Energie en was ze finalist in de BBC World Challenge 2007 voor goede doelen (hoorde tot de beste 12 goede doelen van de wereld). Daarnaast hebben drie individuele medewerkers de hoogste milieuprijs in Indonesië, de Kalpataru, uit handen van de president ontvangen. Willie Smits is negen maal onderscheiden en wordt vaak gevraagd om zijn mening als expert door (internationale) media, waaronder de BBC, National Geographic en CNN.