Willie komt regelmatig in Hong Kong. Ook daar heeft hij mensen die hem en zijn ideeën steunen. In 2010 is daar Masarang Hong Kong opgericht. Net als Masarang International, zetten zij zich in voor Masarang Indonesië door fondsenwerving en het genereren van bekendheid voor de projecten.

Bekijk de website van Masarang Hong kong