Jaarverslag 2019

In het jaarverslag van 2019 zie je terug dat we hebben doorgepakt met het project Temboan beach. Wij hebben wederom aansluitende stukken land kunnen aankopen en daarmee ook het achterland kunnen veilig stellen, zodat wij die opnieuw kunnen herbebossen.

Helaas hebben we ook minder nieuws te melden, want ons dierenopvangcentrum Tasikoki heeft een moeilijk jaar achter de rug. Door de maatschappelijke onrust in Hong Kong en China is het aantal schoolbezoeken en vrijwilligers uit die landen drastisch afgenomen. Deze afname zet grote druk op de financiële huishouding van Tasikoki.

Sinds 2018 is het Amfitheater in Tomohon (Sulawesi) het nieuwe passende onderkomen van de lokale stichting Yayasan Masarang Indonesia. Afgelopen jaar is in aanwezigheid van één van de sponsoren de nieuwe bibliotheek geopend en de nieuwbouw officieel in gebruik genomen. Het is altijd bijzonder als sponsoren zelf komen kijken en daar geeft Masarang Indonesië dan ook bijzondere aandacht aan met een feestelijk tintje!

Einde van het jaar hebben we ook weer mooie extra publiciteit gekregen door meerdere uitzendingen op de Belgische televisie. Een paar jaar eerder hebben we in samenwerking met Sintang Orangutan Center (SOC) in Kalimantan een project gedaan om een nieuw vrijlatingsgebied voor orang-oetans in te richten in een prachtig ongerept gebied. In 2019 is dit programma uitgezonden, zie de eerdere berichtgeving op onze website.

En zeer bijzonder is dat Willie Smits de Bambi prijs in ontvangst heeft mogen nemen. Al deze extra aandacht zorgt dat het werk van Masarang onder de aandacht is gebracht en levert daarmee nieuwe geïnteresseerden en donaties.

Graag verwijzen wij u verder naar Jaarverslag Stichting Masarang International 2019

Jaarverslag 2018

Hierbij presenteren wij het jaarverslag van 2018. Graag willen wij bijzondere aandacht vragen voor een nieuw bijzonder project welke Masarang in dit jaar is gestart! In het project Temboan Beach hebben wij in samenwerking met het dorpshoofd van Temboan village een aankoopprogramma gestart om dit bijzondere strand én het achterland veilig te stellen.

Overzichtskaart van Sulawesi projecten
Sulawesi projecten

Het totale gebied meet 500 hectare; Masarang International heeft € 900.000,- kunnen besteden aan de aanschaf van ruim 400 hectare land. Na de veiligstelling van het gebied, gaan we in 2019 aan de slag met een beheersplan voor Temboan Beach, het begin van de herbebossing van nutteloze graslanden en restoratie van kapotte koralen met een speciale “Biorock” methode.

Graag verwijzen wij u verder naar jaarverslag Masarang 2018.

Jaarverslag 2017

2017 is voor Masarang een transitiejaar. In Nederland is gewerkt aan een nieuw bestuur, in Indonesië aan verbeteringen in de organisatie. Er zijn wel belangrijke voorbereidingen getroffen voor nieuwe projecten door grond aan te kopen met het doel om een aantal natuurgebieden te beschermen. Deze gebieden kunnen gebruikt gaan worden om dieren die nu in Tasikoki verblijven te kunnen vrijlaten.

In Nederland was een hoogtepunt Helden van de Wildernis, waarin Alexandra Vosmaer op een liefdevolle wijze in beeld werd gebracht, en het werk van Willie weer onder de aandacht van een breed publiek kwam. Meer informatie,bekijk het Masarang jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

In 2016 is er in diverse media gesproken over het werk van Willie Smits, hebben we de website vernieuwd, zijn er weer diverse donaties geweest, waarbij met name de zeer bijzondere actie van Rob Voerman niet onvermeld willen laten. Daarnaast zijn donaties gebruikt om de Tengkawang fabriek op West Kalimantan uit te breiden, en hebben we een herbebossingsproject op Kalimantan kunnen starten.

Bekijk het Masarang jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

In 2015 hebben we meer de nadruk gelegd op het suikerpalmprogramma in West Kalimantan, omdat de grond in Kalimantan een stuk armer is dan op Sulawesi, en er is geïnvesteerd in nieuwe technieken zoals Biochar. Masarang International won een prijs bij “Fietsen Scoort”, en dit geld is ingezet voor het Biochar programma.

Bekijk het Masarang jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

In 2014 is er dankzij een mooie documentaire, ‘Elstner’s Reisen‘ op de Duitse TV een aanzienlijk bedrag aan particuliere donaties geschonken welke is ingezet voor de bescherming van Orang-oetans. Tevens hebben we naast onze bekende projecten een kleine fabriek gebouwd in Kalimantan waar uit de noten van de Tengkawang boom vetten worden gewonnen, dit als milieuvriendelijk alternatief voor de oprukkende palmolie industrie.

Bekijk het jaarverslag 2014 (pdf)

Jaarverslag 2013

In 2013 is er stevig ingezet op herbebossingsprojecten en het verder propageren van het suikerpalmprogramma.

Bekijk het jaarverslag 2013 (pdf)

Jaarrapportage 2012

In 2012 zijn op de valreep een aantal grote donaties binnengekomen, waarvoor in 2013 projecten in uitvoering zijn gegaan.

Bekijk het jaarverslag 2012 (pdf)

Jaarrapportage 2011

Enkele cijfers en prestaties in 2011:

  • Ruim €36.000 is binnengekomen via donoren en sponsoren, en inzamelingsacties (zie pagina 9 van het jaarverslag voor details).
  • €15.736 daarvan is ontvangen via particuliere donaties (vaste donateurs en éénmalige).
  • Meer dan 500 mensen hebben zich aangemeld voor de nieuwsbrief.
  • Onze website is meer dan 27.000 maal bezocht (overzicht op pagina 7 van het jaarverslag).
  • Wij streven naar zo laag mogelijke kosten en snelle, effectieve besteding van donateursgeld. We zijn er trots op dat in 2011 meer dan 95% van het geld dat binnenkwam van donateurs direct aan de projecten in Indonesië is besteed.

Bekijk het jaarverslag 2011 (pdf)

Masarang International streeft naar transparantie over inkomsten, kosten en gesteunde projecten. De publicatie van het officiële jaarverslag kan door iedereen worden ingezien.

In het jaarverslag geven wij informatie over de activiteiten en projecten van Masarang en leggen wij verantwoording af over de besteedde financiële middelen.

Met het publiceren van het jaarverslag voldoet Masarang verder aan eisen die aan een ANBI Stichting door de overheid worden gesteld.