Los van de aanpak van Masarang onderscheidt de organisatie zich op nog een aantal gebieden waardoor ze zeer effectief is.

Minimale kosten waardoor meer geld direct bij de doelen terecht komt
Masarang streeft ernaar dat van elke gedoneerde Euro aan Masarang minimaal EUR 0.95 direct bij de projecten terechtkomt. Dit kan doordat Masarang de overhead- en administratieve kosten minimaliseert. De mensen die voor Masarang International werken zijn vrijwilligers die dit werk uit passie doen en geen loon ontvangen. Alleen voor de hoogst noodzakelijke diensten van externe organisaties (zoals boekhouding, website onderhoud en betalingsafhandeling) wordt betaald en hierbij wordt aanzienlijke korting gegeven gezien de charitatieve doelstelling van de stichting. Ook werkt Masarang niet met tussenpersonen (die geld kosten) en alleen met locale medewerkers die in de projecten werken en in directe dienst zijn en een (laag) locaal loon ontvangen. Daardoor levert elke gedoneerde Euro maximaal rendement voor het milieu.
Masarang gaat meteen met het geld aan de slag
Masarang heeft een locale bestaande uitvoeringsorganisatie die meteen aan de slag kan om doelen te verwezenlijken en zelf land kan kopen, contracten aangaan en geworteld is in locale samenleving. Er hoeven geen projecten voor het geld te worden gevonden en geen locale organisaties te worden ingehuurd. Zo kan de organisatie zonder vertraging donaties besteden en meteen aan de slag.
Masarang heeft Willie, een unieke inspirator
Masarang heeft een zeer aansprekend gezicht en ambassadeur in Willie Smits, die de leider en oprichter van Masarang is. Willie Smits strijdt al 25 jaar met enorme passie voor het milieu en hij wordt door de internationale media, vele vooraanstaande wetenschappers en politici zeer serieus genomen. Willie heeft als kundige expert veel bereik. Hij kan de problemen en de oplossingen uitstekend voor het voetlicht brengen en daardoor grote groepen mensen binnen en buiten Indonesië informeren. Meer informatie over Willie.
Masarang heeft ervaring en is onderscheiden
Masarang wordt reeds gesteund door een gerenommeerde organisatie als de Rabobank Foundation. Verschillende Masarang medewerkers hebben milieu onderscheidingen ontvangen. Zo won de stichting de Padma Award 2009 van het Indonesische Ministerie van Energie en was ze finalist in de BBC World Challenge 2007. Daarnaast hebben 3 individuele medewerkers de hoogste milieuprijs in Indonesie, de Kalpataru, uit handen van de president ontvangen. Willie Smits is veelvuldig onderscheiden en wordt vaak gevraagd om zijn mening als expert door (internationale) media, waaronder de BBC, National geographic, CNN. Masarang heeft ook de nodige ervaring; de meeste projecten lopen reeds meerdere jaren. In 2010 ontving Masarang van de VARA de 1 mei gift (betaald door de VARA medewerkers zelf). Ze was hiervoor voorgedragen door VARA medewerkers die een reportage over Willie Smits’ projecten gemaakt hebben.
ANBI (Algemeen nut beogende instelling)
Masarang beschikt over de ANBI status van de Nederlandse belastingdienst waardoor donateurs onder bepaalde omstandigheden giften van hun belasting kunnen aftrekken en waardoor de stichting is vrijgesteld van belasting op giften. Meer informatie op de site van de belastingdienst.