Stichting Masarang is gekwalificeerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom kunt ons schenken met belastingvoordeel.

Als u Masarang minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag.

Dit noemen we een periodieke gift. Een periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst.

Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden en moest een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.

Uw voordeel bij een periodieke gift

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan Masarang schenken.

Stel, u zit in het 42% belastingtarief en u schenkt 70 euro per jaar. Met een periodieke gift kunt u uw bijdrage verhogen tot 120 euro per jaar.

Vanwege het belastingvoordeel kost u dat nl. nog steeds 70 euro netto. Want u krijgt 42% van 120 euro = 50 euro terug van de belastingdienst.

Schenkcalculator

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u de schenkcalculator gebruiken. Zo kunt u precies uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wil doen.

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

U kunt zelf online een schenkingsovereenkomst aanvragen via de schenkservice.

U voert in 5 stappen uw gegevens in en ontvangt vervolgens direct een concept akte + een volmacht per e-mail. Pas als u de volmacht print, ondertekent en stuurt naar het adres vermeld in de volmacht zal Schenkservice namens u de overeenkomst tekenen. De schenking treedt pas in werking na het tekenen van de overeenkomst.

Betaling van uw periodieke giften
*Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald.

*De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.

*Wanneer u uw periodieke gift in maandtermijnen betaalt, dat wordt het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende maanden van het jaar afgeschreven

Toelichting en vragen

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Heeft u nog vragen?
Neem contact met ons ons op per e-mail.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw periodieke schenking!

De persoonlijke ervaring van een Masarang donateur:

Willie Smits is een van de mensen die resultaat boekt op vele fronten. Onze steun komt goed terecht, we zijn ter plaatse geweest. We wilden graag structureel steunen en dan is een belastingvrije donatie al snel lucratief. Je stort dan 5 jaar lang een belastingvrije gift. Om de belastingaftrek te kunnen doen moet de gift wel notarieel worden vastgelegd. Onze lokale notaris vroeg daar 450 euro voor, maar via de door Masarang gebruikte www.schenkservice.nl was dit 125 euro. Gewoon het formulier invullen, en het was binnen een week geregeld, uiteindelijk betaalde Masarang de notariskosten van schenkservice, en ging het van de eerste gift aan hun af, maar dus ook belastingvrij.
R. Wester, Waalre