De olieramp in Balikpapan

Balikpapan oil spill
De olieramp in Balikpapan

Enorm olie vuur

Velen van jullie hebben in de tussentijd via mijn Twitter of via de nieuwsmedia vernomen dat afgelopen zaterdag in de stad Balikpapan een enorm olievuur kon worden gadegeslagen waarbij een enorme zwarte wolk boven de stad uitsteeg. Het vuur ontstond vlak voor de olieraffinaderijen van Pertamina in het midden van de baai van Balikpapan. 4 personen werden gedood en één is nog steeds vermist. Een enorme olielekkage met een omvang van enkele duizenden hectares drijft nog steeds (4 april 2018) op het water. Aanvankelijk beweerde de staatsolie-onderneming Pertamina dat het brandstof was van een tanker die de brand veroorzaakte, maar na protesten en na politieonderzoek gaven ze enkele uren geleden (4 dagen later!) toe dat het hun 20 jaar oude pijpleiding was die onder de baai van Balikpapan olie vervoert uit het Paser Penajam Utara-district naar de raffinaderijen in Balikpapan. De pijplijn lekte olie.

Balikpapan view on the bay Balikpapan view on the bay 2

Lucht vervuiling

Overal in Balikpapan was de sterke misselijk makende lucht ruikbaar en volgens berichten in de lokale krant meldden honderden mensen zich met ademhalings- en andere gezondheidsklachten. Deze klachten hielden verband met het vuur en werden behandeld in het ziekenhuis. De minister van Milieu en Bosbouw stuurde een geïntegreerd team om te proberen de olievlek naar de Pertamina-raffinaderij te pompen, waar tot nu toe ongeveer 70 m3 van de lekkage is opgepompt.

Oil covering the leaves of mangroves near Balikpapan.
Met olie besmeurde mangrove bladeren dichtbij Balikpapan.
the very rare Irrawaddy dolphins burned in the flames
De zeer zeldzame Irrawaddy-dolfijnen kwamen om in de vlammen.

Milieu ramp

De baai van Balikpapan heeft een aantal van de best overgebleven mangrovebossen in Kalimantan en er is ook koraal in de wateren van de baai en een kleine populatie Irrawaddy-dolfijnen. Nog maar een paar weken geleden heb ik een half uur zitten kijken naar een groep van vier die wervelend en zwemmend bij onze boot rondzwommen op de exacte plek waar het enorme vuur ontstond. Ik was erg bedroefd toen ik de foto’s zag van een dode Irrawaddy-dolfijn met ernstige brandwonden die hoogstwaarschijnlijk zijn veroorzaakt door het olievuur. Hieronder een foto van de dolfijn en hoe de olieramp de onderste bladeren van de mangroven nabij Balikpapan heeft bedekt. Het is nog niet duidelijk wat de impact op de langere termijn op het ecosysteem zal zijn.

Hier zijn enkele foto’s van onze haven, normaal gesproken het toneel waar vele kinderen in het water springen om te zwemmen, wat voorlopig niet zal kunnen.

Balikpapan oil spill
De olieramp in Balikpapan
oil in front of the Arsari harbor
Olie voor de haven van Arsari

De foto aan de linkerkant is genomen één dag na de ramp en de foto rechts is olie voor de haven van Arsari, vier dagen later. De geur is nog overal en kan zelfs 25 kilometer verder in de baai van Balikpapan worden geroken.

oil slicks ten kilometres up the Bay of Balikpapan
Olievlekken tien kilometer verderop in de baai van Balikpapan

De noodzaak tot verandering!

Hier is een foto van olievlekken tien kilometer verderop in de baai van Balikpapan. Eindeloze rijen pontons brengen hier fossiele steenkool naar elektriciteitscentrales om de energie behoefte van deze groeiende natie te ondersteunen. Meer CO2 uitstoot met de dreiging van een wereldwijde ramp.

Nog maar tien kilometer verderop in de baai werkt Arsari Enviro Industri aan een duurzaam en energieproducerend herbebossingsproject in combinatie met het via biochar opslaan van CO2 in de bodem en het daardoor uit de atmosfeer verwijderen ervan. We beschermen ook de resterende goede mangroven en dieren in het wild en herstellen beschadigde mangrovebossen. Een groter contrast met de snelgroeiende, oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde industrieën dicht bij de stad Balikpapan is nauwelijks denkbaar. Hopelijk zal deze ramp ervoor zorgen dat sommige besluitvormers de noodzaak van echte verandering beseffen. Een verandering waarbij de principes van de natuur worden gevolgd. De natuur kent het begrip afval namelijk niet.

Willie Smits
Arsari basis kamp
Baai van Balikpapan
4 April, 2018

Wim van de Meerendonk