Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

In 2014 is er dankzij een mooie documentaire, ‘Elstner’s Reisen‘ op de Duitse TV een aanzienlijk bedrag aan particuliere donaties geschonken welke is ingezet voor de bescherming van Orang-oetans. Tevens hebben we naast onze bekende projecten een kleine fabriek gebouwd in Kalimantan waar uit de noten van de Tengkawang boom vetten worden gewonnen, dit als milieuvriendelijk alternatief voor de oprukkende palmolie industrie.

Bekijk het jaarverslag 2014 (pdf)

Jaarverslag 2013

In 2013 is er stevig ingezet op herbebossingsprojecten en het verder propageren van het suikerpalmprogramma.

Bekijk het jaarverslag 2013 (pdf)

Jaarrapportage 2012

In 2012 zijn op de valreep een aantal grote donaties binnengekomen, waarvoor in 2013 projecten in uitvoering zijn gegaan.

Bekijk het jaarverslag 2012 (pdf)

Jaarrapportage 2011

Enkele cijfers en prestaties in 2011:

  • Ruim €36.000 is binnengekomen via donoren en sponsoren, en inzamelingsacties (zie pagina 9 van het jaarverslag voor details).
  • €15.736 daarvan is ontvangen via particuliere donaties (vaste donateurs en éénmalige).
  • Meer dan 500 mensen hebben zich aangemeld voor de nieuwsbrief.
  • Onze website is meer dan 27.000 maal bezocht (overzicht op pagina 7 van het jaarverslag).
  • Wij streven naar zo laag mogelijke kosten en snelle, effectieve besteding van donateursgeld. We zijn er trots op dat in 2011 meer dan 95% van het geld dat binnenkwam van donateurs direct aan de projecten in Indonesië is besteed.

Bekijk het jaarverslag 2011 (pdf)

Masarang International streeft naar transparantie over inkomsten, kosten en gesteunde projecten. De publicatie van het officiële jaarverslag kan door iedereen worden ingezien.

In het jaarverslag van geven wij informatie over de activiteiten en projecten van Masarang en leggen wij verantwoording af over de besteedde financiële middelen.

Met het publiceren van het jaarverslag voldoet Masarang verder aan eisen die aan een ANBI Stichting door de overheid worden gesteld.